ANKASAM KARİYER

Merkezimiz, uluslararası politika, uluslararası hukuk, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, ekonomi ve teoloji başta olmak üzere sosyal bilimlere akademik anlamda ilgi duyan ve kendini geliştirmeye yüksek lisans ve doktora öğrencilerden alanında yetkin stratejist ve uzmanlara kadar herkese bünyesinde staj, yayın yapma ve çalışma imkanı sunmaktadır.

STAJ

Akademik kariyer yapmak isteyen “din-mezhep, eko politik, enerji, etnisite, güvenlik, hukuk ve insan hakları, siyaset-demokrasi, toplum ve kültür” alanlarına ilgi duyan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini ANKASAM’da staj yapmaya bekleriz.

STAJ ŞARTLARI

  • Asgari lisans üçüncü sınıf öğrencisi olmak
  • Genel not ortalaması (GANO) en az 3.00 olmak
  • İngilizce bilmek (YDS: 70 ve üstü – TOEFL: 70 ve üstü – IELTS: 5.50 ve üstü)
  • İngilizce’nin yanısıra Rusça, Arapça veya Farsça dillerinden bir veya birkaçını bilmek tercih sebebidir.

YAYIN VE ÇALIŞMA

Yukarıda belirtilen disiplinlerde/konularda Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça ve Farsça dillerinde yapmış olduğunuz analiz ve değerlendirmeler ilgili birim koordinatörlüğünce değerlendirilecektir. Yayına uygun görülenler merkezimiz web sayfası, dergisi ve diğer yayınlarında yayımlanacaktır. Alanında ihtisaslaşmış stratejist ve akademisyenlerle birlikte çalışmak ANKASAM’ın önceliklerinin başında gelmektedir.

ANKASAM’da kariyerini tam zamanlı, yarı zamanlı araştırmacı-asistan, dış uzman olarak veya telif usulü çalışmalarıyla geliştirmeyi arzu edenler; detaylı özgeçmiş (CV), JPG ortamında son altı ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotograf ve bir kaç yazı örneğiyle birlikte yandaki formu doldurarak yada kariyer@ankasam.org e-posta adresimize göndererek başvuruda bulunabilirler.

Sizleri de ANKASAM ailesinin bir ferdi olarak görmekten mutluluk duyacağız.

BAŞVURU FORMU