Dr. Ceren GÜRSELER

Dr. Ceren GÜRSELER
66 POSTS 0 COMMENTS
2003 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden onur decesiyle mezun oldu. Yüksek lisans derecesini 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "The Islamic Rhetoric of the Palestine Liberation Organization (Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İslami Söylemi)" başlıklı teziyle aldı. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde "Afrika Örf ve Adet Hukukunda Self-Determinasyon Hakkı" başlıklı teziyle 2015 yılında tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Devletler Hukuku Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde Afrika ve Arap Ülkeleri Araştırmacısı, Ankara Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Dış İlişkiler Uzmanı, Çankaya Belediyesi'nde Dış İlişkiler Uzmanı olarak çalışmıştır. Afrika ülkeleri siyaseti, Afrika siyaseti, Filistin sorunu, self-determinasyon, siyasal İslam, uluslararası hukuk, terörizm ve Afrikalı-Amerikan çalışmaları başlıca araştırma ve çalışma alanları arasındadır.

Is It Time for National Dialogue or Elections in South Sudan?

Widespread conflict and insecurity continue in South Sudan amid various peace proposals, foreign and domestic political interactions between different actors. The current phase of...

What’s Next for Somalia?

The war-torn country still struggles to achieve stability within its borders. Somalia has faced numerous problems that require national unity and international support for...

US Reactions To “Sudans”

American policies towards Sudan and South Sudan have been different and contradictory for a long period of time. Generally speaking, Washington had tended to...

Palestinian Prisoners’ Latest Hunger Strike

Human rights issue regarding Israel-Palestinian conflict has been a comprehensive subject varying from application of military law on the Occupied Palestinian Territories (OPT) to...

Sudan-Saudi Arabia’s Military Maneuvers and Iran

After severing relations with Iran, Sudan completed its first military “symbolic” act regarding the Islamic Republic. The military air drills between Sudan and Tehran’s...

How could the visit of President Erdoğan to Tanzania, Mozambique, and Madagascar in January...

President Erdoğan visited Madagascar, Mozambique, and Tanzania in January 2017; on his visit, he emphasized the points of the economic cooperation and the fight...