Uygar KUMBUL

Uygar KUMBUL
1 İÇERİKLER 0 YORUMLAR
Uygar Kumbul, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans tez çalışmasını "Türkiye'nin İsrail Politikası 2002-2011" konusu üzerine yaptı. 2015 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora eğitimine devam etmektedir. Başlıca çalışma alanları Türk dış politikası, İran ve Ortadoğu'dur.

Yemen’de İç Savaş Ve Huti İsyanı

Yemen’in dışarıdan müdahalelere açık ve kabile esasına dayalı bölünmüş siyasi yapısı, mezheplerin propaganda yapmasına uygun bir zemin oluşturmuştur. Tarih boyunca Yemen’de bulunan mezheplerin doğrudan...