Irak’ta Sivil Toplum Kuruluşları

Bugüne kadar sivil toplumun ne olduğu hakkında çok sayıda tanım yapılmıştır. Bunlar arasında en fazla kabul gören ve önemli olan, sivil toplum kuruluşunu (STK) devlet ile aile arasında çalışan her kuruluş olarak niteleyen tanımdır.…