Gökçen GÖKSAL

Gökçen GÖKSAL
4 İÇERİKLER 0 YORUMLAR
Gökçen Göksal 1979 yılında İstanbul'da doğdu. Kütahya İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri üzerine Yüksek Lisans yaptı. Uzun yıllar, radyo, gazete ve televizyon başta olmak üzere çeşitli basın yayın kuruluşlarında çalışan, Göksal'ın yayımlanmış çok sayıda eseri, makalesi ve röportajı bulunmaktadır.

Hanedan Doğuran Savaşlardan Avrupa’yı Kurtaran Ganimetlere… “Baş” Komutan Kim?

18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu altında yaşayan Rumlar özellikle ticarette önemli kazanımlar elde ettiler. Osmanlı’nın deniz ticaretine yön verdiler. Avrupa’ya açılan yüzü oldular, ekonomik olarak...

Bizans’tan Vietnam’a; İzleri Sürebilmek

Romanos Diogenes, babası gibi bir subaydı. Anadolu’nun köklü ailelerinden birine mensuptu. Katıldığı savaşlarda önemli başarılar elde etti. Bizans’ın kötü yönetildiğine inanıyor ve bir asker...

Şu Bizim İrlandalı Generalden Mülhem; Ordu Amerikalıların Nesi Olur

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal İstihbarat Teşkilatı (NSA) 11 Eylül saldırılarından sonra kuruldu. Amacı, var olan 17 istihbarat kurumunun arasındaki işleyişi sağlamaktı. Teşkilatın John...

Püritenlerden Günümüze Bir Özgürlük Arayışı Olarak Amerika

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) yönetim sisteminin ve devlet aklının oluşumuna etki eden süreçte başı çeken düşünürler arasında Thomas Hobbes, John Locke gelir ve ikisi...