İkinci Soğuk Savaş Başladı mı?

Tüm dünya Beyaz Saray İletişim Direktörü Hope Hicks’in istifasıyla meşgulken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın yeni askeri savunma sistemini tanıtmıştır. Söz konusu sunum esnasında bu durumun Amerika Birleşik Devletleri…

İran’daki Belirsiz Durum

Geçtiğimiz günlerde İran’da yaşanan olayların nedenleri halen sorgulanmakta olsa da konu hakkında yapılan analizlerin hiçbiri, gösterilerin şaşırtıcı bir şekilde artmasının gerekçelerini açıklama mahiyeti taşımamaktadır. Nitekim İran’daki…

Yüzyılın Tokadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin Filistin-İsrail çatışmasına yönelik politikası Kudüs’ü İsrail’in başkenti haline getirmeye yöneliktir. ABD yönetiminin almış olduğu bu kararın aleyhine olarak yerel ve uluslararası alanda tepkiler…

İran Dış Politikasının Küresel Boyutu

21. yüzyıl perspektifinde incelendiğinde uluslararası siyasi düzenin geçiş aşamasında olduğu gözlemlenip; bu sürecin çok kutuplu bir dünyaya doğru evrildiği anlaşılacaktır. Bugün uluslararası arenada ABD’yle rekabet edecek düzeyde birçok…

Salih Suikastı ve Yemen’in Geleceği

Son 48 saatte bölgenin düzenini değiştirebilecek düzeyde gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin başında Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı yönündeki açıklaması, Kuveyt’te Körfez Ülkeleri Zirvesi’nin düzenlenmesi,…

İran’ın Stratejik Düşüncesinde Ortadoğu

1979 İslam Devrimi’nden itibaren İran “İmparatorluk Hayali”ni gerçekleştirmek için bölgede etkisini arttırmaya çalışmıştır. Bu durum İslam Devrimi’nin ve İran siyasal sistemi çağdaş düşüncesinin bir yansıması olmuştur. İran insanın doğasını…

Dünya Sinemasında İran’ın İmajı

Sinema insan yaşamının önemli bir parçası haline gelmiş; sadece belli bir hikayeyi veya bir trajediyi anlatan olgu olmaktan öte, bazı kesimleri hedef olarak belirlemeye başlamıştır. Sinema devamlı biçimde insan yaşamının farklı evrelerini…