Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi

Salih Suikastı ve Yemen’in Geleceği

Son 48 saatte bölgenin düzenini değiştirebilecek düzeyde gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin başında Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığı yönündeki açıklaması, Kuveyt’te Körfez Ülkeleri Zirvesi’nin düzenlenmesi,…

İran’ın Stratejik Düşüncesinde Ortadoğu

1979 İslam Devrimi’nden itibaren İran “İmparatorluk Hayali”ni gerçekleştirmek için bölgede etkisini arttırmaya çalışmıştır. Bu durum İslam Devrimi’nin ve İran siyasal sistemi çağdaş düşüncesinin bir yansıması olmuştur. İran insanın doğasını…

Dünya Sinemasında İran’ın İmajı

Sinema insan yaşamının önemli bir parçası haline gelmiş; sadece belli bir hikayeyi veya bir trajediyi anlatan olgu olmaktan öte, bazı kesimleri hedef olarak belirlemeye başlamıştır. Sinema devamlı biçimde insan yaşamının farklı evrelerini…