Dr. Öğr. Üyesi Fatma Anıl ÖZTOP

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Anıl ÖZTOP
7 İÇERİKLER 0 YORUMLAR
Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi.1983 Adana doğumlu olan Dr. Öğretim Üyesi Fatma Anıl Öztop, Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. 2010 yılında “Türk-İngiliz İlişkileri (1939-1945)” üzerine yaptığı çalışmayla Fırat Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlayan Öztop, aynı yıl Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda doktora programına kabul edildi. “Karar Birimlerinin Dış Politika Yapım Sürecinin İşleyişine Etkileri: Türk Dış Politikası Örneği” adlı çalışmasıyla 2016 yılında doktorasını tamamladı. 2011 yılında Fırat Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Uzman olarak göreve başlayan Öztop, bu görevini 2016 yılına kadar sürdürdü. Kasım 2016’dan itibaren Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya devam eden Öztop, evli ve iki çocuk annesidir.

Arabia Eudaímõn’dan İnsanlık Dramına: Yemen

Arabia eudaímõn ya da Arabia felix sıfatıyla bir saha tanımlanmak istense, bugün hiç kimsenin aklına Yemen gelmeyecektir. Tarihsel açıdan ünlü coğrafyacıların tanımlamalarına bakıldığında, eudaímõn...

Kaosun Miras Kaldığı Suriye Özelinde Türkiye-ABD İlişkilerinin Geleceği

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında son dönemde süregelen ilişkilere bakıldığında bir “güven bunalımı”nın hâkim olduğu gözlenmektedir. Özellikle PKK terör örgütünün bölgedeki uzantısı...

Dördüncü Raunt: Finansın Mozart’ı Karşısında Sarı Yelekliler

“En Marche”(Yürüyüş Hareketi) ile merkez sağ ve merkez solu saf dışı bırakarak Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, merkez ağırlıklı politikalar izleyeceğini göreve başladığı andan...

Soçi Zirvesi: Beklenmedik Bir Gelişim mi?

Giriş Dış politikada “değişim” olgusu yaygın bir nitelik olmakla birlikte derin değişimlerin yaşandığı belli dönemler vardır. Diğer taraftan devletlerin dış politikasında muhtemel olan varyasyonlar küçük...

İran İslam Devleti ile Suudi Arabistan Arasındaki İlişkilere Bakış

Ortadoğu bölgesinin iki önemli gücü olan İran ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler tarihten bu yana sıkıntılıdır. İlişkilerde yaşanan bu sıkıntının temelinde etnik ve...

İran İslam Cumhuriyeti ve ABD İlişkilerinin Tarihsel Perspektiften Analizi

İran’ın ABD’ye yönelik dış politika kodlarının ülkede gerçekleşen 1979 İslam Devrimi’nden sonra ciddi biçimde değişiklik arz ettiği bilinmektedir. Bu çerçevede değişen dış politika algısını...

Türkiye’nin Dış Politikasında Yaşanan Dönüşüm

Türkiye açısından 2016 yılına yönelik bir durum değerlendirmesi yapıldığında büyük kırılmaların ve meydan okumaların yaşandığı bir dönemle karşılaşılmaktadır. Bölge ülkeleri ile olduğu kadar uluslararası...