2017 İran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Raporu

19 Mayıs 2017 tarihinde İran’da gerçekleştirilecek olan 12. cumhurbaşkanlığı seçimleri, İran’ın iç ve dış politikasında yaşanacak muhtemel değişimin yanı sıra bölgesel ve hatta küresel düzeydeki dönüşümün de habercisi olabilir. Nitekim 1989 yılında reformist lider Haşimi Rafsancani’nin cumhurbaşkanı seçilmesiyle İran’ın dış siyasetinde yaşanan dönüşümün bir benzeri 2005 yılında sertlik yanlısı muhafakazar lider Mahmud Ahmedinejad’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyla yaşanmış ve 2013 yılında Yeşil Hareketi’nden gelen Hasan Ruhani’nin iktidara gelmesi, bölgesel ve küresel düzeyde yeni bir denklemin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu sebeple 2017 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinin değerlendirilmesi, yalnızca İran’ın iç ve dış siyasetini değil aynı zamanda bölgesel ve küresel düzeydeki gelişmelerin nasıl bir seyir izleyeceğine yönelik öngörülerde bulunulmasını kolaylaştıracaktır.

İran’ın yönetim anlayışının yanı sıra seçimler üzerinde etkili olan anayasal kurumların incelendiği ve ülkedeki siyasi cenahların ayrıntılı bir şekilde ele alındığı bu raporda, cumhurbaşkanı adaylarının profilleri incelenerek seçimlerde gerçekleşecek muhtemel senaryolar üzerinde durulmuştur. Çalışmada, İran yönetim sistemine ve anayasal kurumlarına açıklık getirilmesiyle İran’ın iç siyasetinin kolayca anlaşılabilmesi amaçlanmıştır. Cumhurbaşkanı adaylarının karşılaştırmalı ve belirli senaryolar üzerinden ele alınması çalışmanın en önemli kısmını oluşturmaktadır.

ANKASAM tarafından yapılan bu çalışmanın literatüre önemli katkıda bulunacağı konusunda en ufak bir şüphemiz bulunmamaktadır.

ANKASAM önümüzdeki süreçte farklı alan ve disiplinlerdeki raporlarıyla fark yaratmaya devam edecektir.

PDF Formatı için: